Faceți căutări pe acest blog

joi, 11 iunie 2015

Felix Nicolau – călătorie în Evul Mediu actual, via Kamceatka* - in "Arca", nr. 4-5-6 \ 2015

Un scriitor de amplă anvergură a genurilor şi disciplinelor este Felix Nicolau, autor al unei cărţi de poeme realiste, sociale şi fantastice, aproape şocante, Kamceatka, apărută la Editura Vinea.
Scria cineva că: „Poezia lui Felix Nicolau din Kamceatka – time is honey, are motoarele turate la maximum, totul e nerv…”. Nici nu e de mirare, deoarece literatura acestui prozator, poet, savant, eseist, „curge furibund ca un râu ce se varsă în mare” (Adrian Alui Gheorghe), cu toate aluviunile epice, lirice, exegetice şi teoretice, aspirând la noi forme de relief. Am avut cândva bucuria estetică de a-i comenta un roman de care şi azi îmi amintesc.
Poetul aduce adesea a canonic, ceva în genul lui Boccaccio.

Liviu OFILEANU Rutina expierilor pe strada cu felinarul roșu - despre Kamceatka in "Algoritm literar"

Cunoscut ca unul dintre exponenții discreți ai promoției
nouăzeciste (refuzând copios formulele unui postmodernism depășit
doar pentru a hibridiza în voie), universitarul Felix Nicolau publică
sporadic, și când o face lasă în urma sa acea nedumerire prilejuită de
un autor „cu spermă la creier‖, intitularea cioraniană a omului care
gândește și-n locul semenilor săi…A patra carte de poezie este o
ediție bilingvă (română și engleză), semn că autorul scoate capul pe
fereastra unui tren orient-expres ca să fie în ton cu explozia mai
tinerilor poeți într-o limbă de circulație. Traducerea este asigurată
exemplar de Raluca Tănăsescu și Chris Tănăsescu, ilustrațiile reușite
aparțin doamnei Monica Hayes, iar scurtele referințe critice semnate
de Ilya Kaminsky, Martin Woodside (în limba lui Peter Ackroyd) și
Ovidiu Nimigean scot în relief originalitatea unui poet care refuză
programatic „comoditățile de lectur"

Noua muză e inteligenţa


Un experiment formal şi editorial pus la cale de Ana Pop
Sîrbu şi Ilie Gyurcsik, în care prima scrie versurile, cel de-al doilea
reversurile, ce constau din pa
rafraze şi interpretări. Volumul a apărut
la Editura Davis Press Print dinTimişoara şi este postfaţat de Rodica
Bărbat şi ilustrat cu tehnici mixte, în alb-negru, de Adriana Lucaciu şi
Septimiu Sîrbu, fiul artist al autoarei.