Faceți căutări pe acest blog

vineri, 12 iulie 2013

Antiutopia lui Felix Nicolau, eliberarea spiritului critic


Cu Estetica inumană, apărută la Editura Tracus Arte, 2013, Felix Nicolau scrie un eseu din mai multe bucăţi/bucate critice, aparent eterogene, dar toate pe teme fierbinţi din actualitatea literară, unite de urgenţa ieşirii din postmodernism. E un studiu aproape vorbit, în sensul că provocarea nu vine numai din unghi, temă, abordare, ci şi din stilul, adesea colocvial. Autorul nu se mai supune mirajului utopic al cronicarului clasic, sacerdot, oficiant, nici cutumelor şi fixaţiilor noastre literare.