Faceți căutări pe acest blog

duminică, 17 iulie 2016

Turnirul de Poezie Cununa de Lauri de la Tomis, ediția a VI-ade Virgil DIACONU


Un turnir cu două regulamente sau
cum se obține Marele Premiu Nemeritat
  # Ediția a VI-a a Turnirului de Poezie funcționează cu două regulamente: cu un regulament pentru clasatul legitim Leo BUTNARU, și cu un alt regulament, făcut pe loc, pentru Mircea BÂRSILĂ.În perioada 7-10 iulie am participat, alături de alți 23 de poeți, la Turnirul de Poezie Cununa de Lauri de la Tomis, ediția a VI-a, organizat de USR. Regulamentul turnirului primit în mapa albastră la sosirea în Casa Scriitorilor Neptun (unde am fost cazați în condiții foarte bune) precizează la cel de-al doilea aliniat condiția esențială a participării la marele concurs de poezie:
„Poeziile citite nu trebuie să fi fost publicate în volum, altfel vor fi depunctate de juriu”.

La cel de-al treilea aliniat se vorbește despre cele trei runde ale turnirului, precizându-se că din cei 24 de participanți se selectează „12 poeți calificați din cele patru echipe” (compuse din poeți ai câtorva filiale ale USR), faptul că din acești 12 se selectează „cei trei finaliști” și că dintre aceștia „Juriul va stabili clasamentul final (locurile I, II și III). Poetul clasat pe locul I va primi Cununa de lauri de la Tomis”, așadar Marele Premiu.
S-au respectat condițiile acestui Turnir de Poezie? Și da, și nu, pentru că în timp ce 23 de poeți și, dintre ei, finaliștii Leo BUTNARU și Ion Tudor IOVIAN au citit poezii care nu s-au dovedit a fi publicate în volume, cel de-al treilea finalist, și anume Mircea BÂRSILĂ, a citit poezii publicate în volumele sale…, nerespectând în acest fel condiția esențială a turnirului.
Divulgat imediat, în fața tuturor participanților la turnir și a juriului (Nicolae Manolescu, președinte, Gabriel Chifu, Alex. Ștefănescu, Adrian Popescu, Traian Ștef, Angelo Mitchievici), Mircea BÂRSILĂ a negat mai întâi violent, apoi, la insistențele lui Gabriel Chifu, a recunoscut că poemele citite sunt „variante” și „fragmente” din poemele publicate în propriile cărți.
Toate acestea se întâmplau vineri, 8 iulie, în sala de conferințe a Casei Scriitorilor „Zaharia Stancu” de la Neptun. Toți participanții se așteptau firește ca Mircea BÂRSILĂ, prins cu cioara vopsită, să fie descalificat.
Iată însă că a doua zi, la festivitatea de înmânare a premiilor, care a avut loc la Hotelul Rio, din Jupiter, Nicolae Manolescu, președintele juriului, anunță la microfon și sub ochiul camerei de luat vederi, că „Facem o abatere de la regulament și împărțim Marele Premiu (Cununa de Lauri) între doi poeți: Leo BUTNARU și Mircea BÂRSILĂ.
Așadar, juriul face o „abatere” de la regulament, mai precis schimbă  regulamentul, considerând de astă dată corectă participarea la turnir cu poezii preluate din carte, pentru a putea în acest fel să-l premieze și pe Mircea BÂRSILĂ.
Constatăm astfel că Turnirul de Poezie (ediția a VI-a) are două regulamente: un regulament în temeiul căruia Marele Premiu și un plic cu bani îi sunt oferite lui  Leo BUTNARU, și un alt regulament, făcut pe loc, conform căruia Mircea BÂRSILĂ primește și el Marele Premiu și un alt plic cu bani… Ediția a VI-a a Turnirului de Poezie are două regulamente și două „Marele Premiu”... Pentru juriu, Marele Premiu, unicul Mare Premiu, este de fapt dublu… Vi se pare cumva nefiresc? Absurd?
În loc ca BÂRSILĂ să fie eliminat din concurs pentru nerespectarea regulamentului, este schimbat regulamentul, pentru ca amenințatul cu eliminarea sau cu depunctarea să fie și el premiat. Cât despre cel de-al treilea finalist al Turnirului de Poezie, Ion Tudor IOVIAN, acesta nu a primit nimic, nici cel puțin o diplomă care să confirme că este unul dintre finaliști prevăzuți de regulament.
Menționăm că toate cele cinci ediții anterioare ale Turnirului de Poezie organizate de USR au avut un singur regulament și că s-a acordat un singur Mare Premiu Cununa de lauri, în timp ce ediția a VI-a a avut două regulamente și, drept consecință, s-au acordat două „Marele Premiu Cununa de lauri”...
Poate cineva să schimbe un regulament în timpul jocului? Se vede că da! La nivelul celui mai înalt for este posibil să schimbi regulamentul și să funcționezi cu două regulamente: cu un regulament pentru clasatul legitim Leo BUTNARU, și cu un alt regulament, făcut pe loc, pentru Mircea BÂRSILĂ.
După lectura celor trei finaliști și înainte de a fi divulgat Mircea BÂRSILĂ, Gabriel Chifu a semnalat și comentat, între altele, și scopul turnirului: „Am vrut să verificăm creativitatea la zi a poeților.” Pentru Mircea BÂRSILĂ „creativitate la zi” a însemnat poeziile din volumele de acum doi sau 23 de ani. Mai precis, înseamnă următoarele poezii: Thalassa (din volumele Acordeonul soarelui și Monede pentru chipul meu), În fiecare seară (volumele Scutul lui Perseu, Acordeonul soarelui și Monede pentru chipul meu), Domnul administrator (volumul Monede pentru chipul meu), un fragment din poezia În câte-o duminică, care se află pe net (www.poeziile.com/autori/Mircea-Barsila/in-câteo-duminica.php ), un fragment foarte scurt dintr-o poezie fără titlu (xxx) aflată la adresa www.banaterra.eu/romana/files/antologie_poeti_din_banat.pdf
Dacă la Neptun, concurentul care a sfidat regulamentul nu a fost eliminat din concurs, și dacă s-a făcut pe loc un alt regulament pentru ca și el să câștige Turnirul de Poezie, este posibil ca de acum înainte acest concurent să obțină la fel de ușor și alte premii literare și plicuri cu 1000 de euro care așteaptă la ușa destinului său. Cât de fericit și mulțumit de sine trebuie să fie un poet care, fraudând regulile unui concurs, știe că a obținut Marele Premiu Nemeritat?
Glorie poeziei românești, marilor descurcăreți și verticalilor ei diriguitori!

P.S. Se va fi înțeles, cred, că prezentul articol nu vizează un concurent anume, ci că el relatează pur și simplu modul în care se acordă un mare premiu.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu